صفحه اصلی / شرایط گارانتی

شرایط گارانتی

1) ارسال سریال کالا به شماره 50002206767 پس از تحویل گرفتن کالا الزامی می باشد.

2) خدمات ضمانت شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر میباشد.

3) دستگاههایی مشمول ضمانت هستند که دارای فاکتور فروش باشند . بدیهی است جهت استفاده از خدمات پس از فروش ارائه فاکتور فروش شرکت ضروریست.

4) خدمات پس از فروش فقط توسط دفتر مرکزی مازندسنتر ارائه می گردد.

5) حداکثر مدت زمان پوشش خدمات پس از فروش در لوازم خانگی، صوتی تصويری و تجهيزات جانبی کامپيوتری 18 ماه از تاریخ تولید محصول بر روی کارت شناسایی دستگاه ذکر شده است.

6) ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

الف) صدمات ناشی از حمل ونقل توسط خودِ مشتری، نوسانات برق، آتش سوزی، رعد و برق، حوادث طبیعی، ضربه و استفاده غلط و یا بیتوجهی به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.

ب) دستگاههایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان مجاز خدمات تعمیر شده باشند.

ت) هر نوع دستکاری و يا آسيب در برچسب سریال و يا شناسنامه و مشخصات دستگاه که منجر به خدشه در آن شده باشد.